S/4HANA i SAP ERP raspisani termini u 2024.

Raspisujemo termine za početne edukacije SAP S/4HANA, koje su osnova za daljnju pripremu i razvoj S/4HANA kompetencija.

U 2023. godini planirano ćemo izvesti potpuni paket službenih SAP S/4HANA edukacija, koje se organiziraju kao projekt. Projektu se lako priključi poduzeće, koje planira uvođenje S/4HANA ili je već uvelo S/4HANA. Priključe se lako i poduzeća koja koriste i još će neko vrijeme koristiti prijašnju verziju.

Obrazovanja su namjenjena: aplikativnim savjetnicima, poslovnim analitičarima, arhitektima poslovnih procesa, vlasnicima poslovnih procesa/vođama timova/naprednim korisnicima, vođama područja, krajnjim/ključnim korisnicima.


Uvodni

S4H00: SAP S/4HANA Overview 


SAP ABAP

BC100: Introduction to Programming with SAP ABAP 21.10.2024.

BC400: SAP ABAP Workbench Foundations 4.11. - 8.11.2024.


FI - Financial Accounting

S4F00: Overview of Financials in SAP S/4HANA 

S4F10: Business Processes in Financial Accounting in SAP S/4HANA 

S4F12 Basics of Customizing for Financial Accounting: GL, AP, AR in SAP S/4HANA


CO - Controlling

S4F20 Business Processes in Management Accounting in SAP S/4HANA


SD - Sales and Distribution

S4600 Business Processes in SAP S/4HANA Sales

S4601: Business Processes in SAP S/4HANA Supply Chain Execution


HR - Human Resources

HR050 Business Processes in SAP ERP HCM 


MM - Material Management

S4500 Business Processes in SAP S/4HANA Sourcing & Procurement

S4520 Purchasing in SAP S/4HANA


PM - Plant Maintenance

S4130 Business Processes in SAP S/4HANA Asset Management


QM - Quality Management

S4140 Business Processes in Quality Management with SAP S/4HANA


PP - Production Planing

S4220 Production Planning in SAP S/4HANA

S4200 Business Processes in SAP S/4HANA Manufacturing


FIORI 

UX100: SAP Fiori – Foundation 9.9. - 13.9.2024.

UX101: SAP Fiori Cloud Introduction 9.9. - 10.9.2024.

UX403: SAP Fiori Elements Development 30.9. - 2.10.2024.


Kod svakog tečaja nisu navedeni predavači, jer ih odaberemo pri potvrđenom terminu. Predaju vodeći, svjetski priznati, strani stručnjaci, koji aktivno vode/rade na S/4HANA projektima, certificirani su SAP predavači i redovito predaju u SAP edukacijskim centrima*.

Ako ste zainteresirani i želite se prijaviti kliknite na tečaj i prijavu pri pojedinom tečaju.

Za više informacija o S/4HANA edukacijama možete nas kontaktirati putem maila info@housing.hr ili telefona 01 4878 999.


*Housing je službeni SAP Training partner za Sloveniju.