SAP osnove ABAP programiranja

Svakom korisniku SAP ERP sistema preporučamo sticanje osnovnih kompetencija programiranja za kvalitetan rad.

Osnovno razumijevanje ABAP je u SAPu velika konkurentska prednost i olakšava svakodnevni rad i razumjevanje SAPa iz IT perspektive. U paketu izvodimo dva tečaja, koji su vremenski optimizirana sa 7 na 5 dana i međusobno se dopunjuju i nadograđuju.
 

Na tečajevima ćete naučiti:

  • jednostavne kodove ABAP,
  • slijediti tok programiranja i lako eliminirati teškoće,
  • temeljne koncepte programskog jezika ABAP,
  • učinkovito upotrebljavati alat ABAP Workbench,
  • lako stvoriti korisničke programe s korisničkim dijaloškim prozorima.

Tečajeve preporučuju naši SAP predavači, koji su već upoznali sigurne korisnike i njihov nivo predznanja. Preporučamo ih:

  • programerima,
  • razvojnim konzultantima,
  • help desk / COE potpori,
  • programskim voditeljima,
  • voditeljima SAP projekta.

Paket je sastavljen od:


Termin: 28.6. - 2.7.2021.
Trajanje: 5 dana
Lokacija: ONLINE
Cijena: 21.750 kn*

*Cijena ne uključuje PDV.

Cijena sa 30 % popusta 16.731 kn za obje edukacije, samo u terminu 28.6. - 2.7.

Za prijavu kliknite na oba tečaja i za svaki se prijavite posebno.