Microsoft Power Platform Akademija

Sve potrebne kompetencije u jednom paketu.

Microsoft Power Platform (PP) Akademija sadrži set ključnih kompetencija, koje vas u cijelosti osnažuju za PP. PP je među TOP 3 najtraženijim obrazovanjima u 2023.!

Set tečajeva za Microsoft Power Platform (PP) smo povezali u Power Platform Akademiju kompetencije potrebne za početak razmišljanja o PP ili početak korištenja. Više o Microsoft Power Platformi i cijeli raspon tečajeva objavljujemo u ovoj vijesti, gdje ima više informacija o info danu na kojem je bila predstavljena praktična upotreba PP.

Microsoft Power Platform Akademija sastavljena je od četiri Microsoft službena tečaja (MOC): 

 

Za sva Microsoft Power Platform obrazovanja na raspolaganju je mogućnost certifikacije u našem Pearson VUE ovlaštenom ispitnom centru.

 

Termin: 16.9. -  26.9.2024.
Trajanje: 11 dana, 8 sati na dan, od 8:30 do 16:30 sati.
Lokacija: Housing Co, učionica 2, Verovškova ulica 55a ili ONLINE.
Cijena: 2.970 EUR*

Za ranije prijave do 29.2.2024., primite cjelogodišnju NLT pretplatu za pristup do svih IT tečajeva u vrijednosti 1.950 EUR*. Za ranije prijave na raspolaganju je 6 mjesta. Akademiju možete djelomično
 pohađati, međutim u ovom slučaju ne primjenjuju se uvjeti za paket, već redovne cijene. 

Power Platform kompetencije su u 2023. među TOP 3 najbolje traženim obrazovanjem!

*Cijena ne uključuje PDV.
*Obrazovanje je uključeno u NLT članarinu.