[PROŠIRENA] Microsoft Dynamics NAV/365 Business Central Functional Academy 2024

U tijeku su rane prijave za akademiju 2024.! Akademiju čini 8 modula Microsoft Dynamics-a. Proširen je modul Warehouse and Inventory Management!

Novost! Proširili smo modul Warehouse and Inventory Management i MS Dynamics NAV/365BC za pola dana. Više informacija u opisu tečaja u detaljima.


Organiziramo već 10. akademiju "Dynamics NAV/365 Business Central Functional Academy" za sve verzije Dynamics rješenja. Nova akademija je namijenjena korisnicima prijašnjih verzija Dynamics NAV rješenja i korisnicima nove verzije, koja u funkcionalnom dijelu nije značajno drugačija, osim u UI.

Edukacija je namijenjena djelatnicima, koji su ključni korisnici, u računovodstvu i financijama, u IT-u za podršku korisnicima i drugim odjelima. Dosadašnji sudionici imaju zajedničko mišljenje da je ovo obrazovanje ključan dio korištenja NAV/365BC.

Program je osmišljen u koncetriranom obliku i pokriva 7 skupova sadržaja službenih Microsoft Dynamics NAV/365BC tečajeva.

  • Sa stečenim znanjem ćete usvojiti sve dijelove sadržaja ključnih 365 BC funkcionalnosti (također za v. 2013, 2015, 2016, 2017, 2018.)
  • Pomoć i 1. razinu potpore korisnicima ćete lako izvršiti sami. 
  • Uvođenje novih korisnika u osnovne funkcionalnosti lako ćete izvoditi sistematično i kvalitetno.
  • Imati ćete bolji uvid u tijek i kontrolu nad radom vanjskog izvođača. 
  • Program pokriva osnovna i napredna funkcionalna znanja.
  • Mogućnost certificiranja po završenom tečaju - u ponudu lako dodamo pripremu za ispit i polaganje ispita.
  • U I.2022. smo dodali novi modul - CRM & Marketing i Microsoft Dynamics NAV/365BC.
  • U I.2023. smo raširili modul Warehouse management.

 

Termin: 2. - 25. rujan 2024.
Trajanje: 3x 8h/dan + 10x 4h/dan
Lokacija: ONLINE ili u učionici (ovisno o broju polaznika)
Cijena: 3.280 EUR*

Za ranije prijave do 30.06.2024. cijena je 2.952 EUR*. Za ranije prijave na raspolaganju je 6 mjesta!

*Cijena ne uključuje PDV.
*Edukacija nije uključena u NLT članarinu.

Više o akademiji i prijava